Energetische Zingevingspraktijk Missiddhi

 Over mij.....

 

Ruim tien jaar geleden ben ik begonnen met Energetisch Werk.

Dit doormiddel van het volgen van verschillende intuitieve cursussen en reiki.

In een periode van 5 jaar heb ik de reiki inwijdingen doorlopen en het masterschap behaald.

 

Het is voor mij erg belangrijk geweest om deze periode van 5 jaar te doorlopen:

Als je begint met Energetisch Werk komt er veel op je af. Je hele energie systeem wordt van boven tot onder compleet gereinigd maar ook je functioneren in het dagelijks leven wordt onder de loep genomen. Het is belangrijk om hier ruim de tijd voor te nemen en een goede band met jezelf en het leven op te bouwen alvorens de energie te gaan doorgeven.

Uiteindelijk voelde ik intuitief dat de tijd gekomen was om anderen deze energie aan te reiken.

 

Waarom ik het belangrijk vind dat energetisch werk meer aandacht krijgt kan ik waarschijnlijk het beste uitleggen met de zienswijze van Jung;

Je bent op aarde gekomen met een groot alles overheersend doel; 'Zelfverwerkelijking.'

Wanneer we niet kunnen of mogen uitgroeien tot de unieke mens die we zijn noemt Jung dit een kunstmatige verminking. Een verminking die grote gevolgen heeft voor de individu maar ook voor de maatschappij als geheel. 'Het is zonder meer duidelijk dat een sociale groep die uit verminkte individuen bestaat, geen gezonde en op den duur levenskrachtige instelling kan vormen, want slechts die gemeenschap die haar innerlijke samenhang en haar collectieve waarden in stand kan houden bij een zo groot mogelijke vrijheid van de enkeling, mag aanspraak maken op een duurzaam bestaan.'

Voor mij betekent dit dat het belangrijk is om in de eerste plaats goed voor jezelf te zorgen. Te zorgen dat je zelf heel bent. En dat je vanuit een goed contact met jezelf een unieke bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Samen kunnen we zorgen voor een gezond leefklimaat maar dit samen begint bij Je Zelf. Energetisch werk maakt een diep innerlijk contact met Je Zelf mogelijk.

 

4 jaar ben ik werkzaam geweest op Centre Lothlorien. Een centrum voor rust en ontwikkeling in Noord Oost Frankrijk. In deze periode ben ik als het ware even buiten de Nederlandse maatschappij gaan staan. Ik heb het leven zoals ik die kende en zoals die me was voorgeschoteld even gelaten voor wat het was. Dit heeft me een geheel andere en zeker bredere kijk op het leven gegeven. Ik heb veel mooie mensen ontmoet die ieder op hun eigen manier in het leven staan. Er is niet een weg die naar Rome leidt. Nee, ieder van ons heeft zijn eigen unieke weg af te leggen. Als we luisteren naar ons hart, luisteren naar wat onze innerlijk stem ons te zeggen heeft weten we welke richting we moeten bewandelen.

Ik heb met veel liefde en plezier gewerkt bij Centre Lothlorien en wie weet kom ik er in de toekomst wel weer terecht. Echter ontwikkelde zich een enorme innerlijke drang in mij om weer te gaan studeren en ben zo bij de HGU terecht gekomen. Doordat deze opleiding doordeweeks plaatsvind ben ik weer teruggekeerd naar Nederland.

 

Inmiddels ben ik alweer bezig aan het 4e en laatste jaar van de opleidingen Zingeving & Spiritualiteit, en Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut.

En ben ik druk bezig met mijn eindscriptie met als onderzoeksvraag; 'Wat is het belang van contact leggen met de ziel voor ons bewustzijn?'

 

 Voor een afspraak kan je het contactformulier invullen of bellen naar 06 16142549

 

Peggy van der Burgt

Harderwijk

Missiddhi  |  missiddhi@gmail.com Harderwijk